Privacy Statement

JMB CICHLIDS PRIVACY STATEMENT:

INLEIDING:

JMB neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij u uit, welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot deze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@jmbcichlids.nl

 

WIE IS JMB?

JMB is de eenmanszaak JMB Cichlids, kantoorhoudende te (1444DB) Purmerend aan de Burg. D. Kooimanweg 66, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53362519. JMB is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door JMB verwerkingsverantwoordelijke.

 

HOE GEBRUIKT JMB UW GEGEVENS?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor JMB persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens JMB voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door JMB worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben wij alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens:Bedrijfsnaam, factuuradres, Bankgegevens (naam bank, IBAN, BIC) en openstaand saldo

Grondslag:Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:Facturatie

Gegevens:NAW gegevens, leveringsadres, factuuradres, email adres, telefoonnummer, bestelnummer, KvK nummer, BTW nummer.

Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

 

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

JMB heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan:

Inzage:

U kunt uw eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij JMB over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kunt veranderen in uw account, kunt u een verzoek tot wijziging hiertoe doen bij JMB. U kunt verzoeken dat JMB uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking:

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht JMB te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van JMB of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

U heeft het recht uw persoonsgegevens van JMB te verkrijgen. JMB zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen is. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij andere aanbieders onderbrengen.

Toestemming intrekken:

In gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat JMB u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door JMB:

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@jmbcichlids.nlJMB zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat JMB een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien JMB uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS:

 Het kan zijn dat JMB verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

WAAR KUNT U TRECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

 Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop JMB uw gegevens gebruikt, dan kunt u een email sturen naar info@jmbcichlids.nlOok als u een klacht heeft over de manier waarop JMB uw gegevens verwerkt, kunt u een email sturen naar info@jmbcichlids.nlDaarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2012 - 2024 JMB Aqua Light & RockZolid Aqua Scaping | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel